top of page

CSR ปรับปรุงและทางสีโรงเรียน

LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_23
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_24
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_25
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_28
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_27
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_26
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_20
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_17
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_11
LINE_ALBUM_14. ปี 2562 CSR ปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธ_๒๓๐๑๐๖_6

      วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562 P.C.GROUP ได้จัดกิจกรรม CSR โครงการ จิตอาสา พัฒนาสังคม ทำการปรับปรุงและทาสีโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการพร้อมแจกของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน

bottom of page