top of page

ปลูกป่าเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

LINE_ALBUM_6. รูปกิจกรรม CSR ปลูกป่า_๒๓๐๑๐๖_14
LINE_ALBUM_6. รูปกิจกรรม CSR ปลูกป่า_๒๓๐๑๐๖_4
LINE_ALBUM_6. รูปกิจกรรม CSR ปลูกป่า_๒๓๐๑๐๖_10
LINE_ALBUM_6. รูปกิจกรรม CSR ปลูกป่า_๒๓๐๑๐๖_2
LINE_ALBUM_6. รูปกิจกรรม CSR ปลูกป่า_๒๓๐๑๐๖_1
6. รูปกิจกรรม CSR ปลูกป่า_๒๓๐๑๐๖_0

       P.C.GROUP ได้จัดกิจกรรม ปลูกป่าเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ PCT สานฝัน แบ่งปันให้น้อง ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง อุทยาทแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน

bottom of page