top of page
White Structure

มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคม

CSR3
CSR2
CSR1
CSR6
CSR4
CSR5

       P.C.GROUP ได้จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ผ่านโครงการ PCT สานฝัน แบ่งปันให้น้อง

ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร ต.เพ  อ.เมือง  จ.ระยอง  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2565

bottom of page