top of page

CSR โรงเรียนบ้านม่วงโพรง

LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_24
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_25
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_20
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_13
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_17
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_16
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_11
LINE_ALBUM_12. ปี 2563 CSR โรงเรียนบ้านกล้วย_๒๓๐๑๐๖_10
LINE_ALBUM_11. ปี 2561 CSR โรงเรียนม่วงโพรง_๒๓๐๑๐๖_6
LINE_ALBUM_11. ปี 2561 CSR โรงเรียนม่วงโพรง_๒๓๐๑๐๖_4
LINE_ALBUM_11. ปี 2561 CSR โรงเรียนม่วงโพรง_๒๓๐๑๐๖_2

      วันที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ.2561 P.C.GROUP ได้จัดกิจกรรม CSR โครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ ทำการปรับปรุงและทาสีโรงเรียนบ้านม่วงโพรง (รัฐอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และ กิจกรรมสันทนาการพร้อมแจกของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน

bottom of page