top of page

ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการ จำกัด พื้นที่บน

ชุดปั๊มความร้อนเทอร์มินัลแบบบรรจุรวมทั้งระบบแยกขนาดเล็ก เหล่านี้ค่อนข้างเล็ก

หน่วยท่อประปาทั่วไปประกอบด้วยข้อต่อประสานเจ็ดหรือแปดข้อที่จำเป็นในการเชื่อมต่อ

ท่อ, วาล์วตรวจสอบสองตัว, ตัวกรองสองตัวและท่อประปาบายพาสที่เกี่ยวข้อง Dual Flow Control เข้ามาแทนที่

 

รายการเหล่านี้มีหน่วยขนาดกะทัดรัดและมีอยู่ในตัว ซึ่งต้องการข้อต่อประสานเพียงสองตัวในการติดตั้ง ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายและลดการรั่วไหลของระบบที่อาจเกิดขึ้น


 

Orifice

bottom of page