top of page

กระบอกรีฟิลของเราเป็นที่ต้องการของช่างแอร์ส่วนใหญ่

ใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานและติดตั้งวาล์วนิรภัย มีหลายขนาด

และทั้งหมดผ่านการทดสอบการรั่วถึง 500 psig

Refrigerant Cylinders 36.5Kg.

bottom of page