top of page
mufflerspro1.jpg

Discharge Muffler

ตัวระบายความร้อนทำให้ชุดกลั่นเงียบและลดการสั่นสะเทือน ท่อไอเสียทั้งหมดผ่านการทดสอบการรั่วถึง 500 psig
 

mufflerspro2.gif
Discharge%20Mufflers_edited.jpg
bottom of page