top of page
refrig1.jpg
refrig2.jpg

Refrigerant Cylinders

กระบอกรีฟิลของเราเป็นที่ต้องการของช่างแอร์ส่วนใหญ่

ใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานและติดตั้งวาล์วนิรภัย มีหลายขนาด

และทั้งหมดผ่านการทดสอบการรั่วถึง 500 psig

REFRIGERANT CYLINDER
bottom of page